Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.” 1 Petrus 3:9

God Almachtig verwachten niet van ons dat we met dezelfde tong waarmee we zegenen ook vervloeken. De vijand gebruikt de overtreding die ons wordt aangedaan door mensen of het onrecht dat ons wordt aangedaan om ons te laten dwalen. God wil niet dat we zondigen met ons mond door kwaad met kwaad te vergelden. Onze taak is om God toe te staan om met onze vijanden af te rekenen en in plaats van hen te vervloeken, moeten we voor hen bidden.  

Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.” [***AMP refereert naar Deut. 32:35] Romeinen 12:14

Het is tijd dat we waken over ons tong en wat er uitkomt. Zodat we niet zondigen tegen God Almachtig in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij Heer door Uw Geest terwijl ik mijn wegen zal  bewaren, zodat ik niet zondig met mijn tong; ik zal mijn mond met een muilkorf bewaren, zolang de goddeloze tegenover mij staat zodat ik niet zal dwalen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.