Scroll Top

Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.” Galaten 5:15 HSV

Wij als kinderen van de Allerhoogste God moeten onze strijden uitkiezen. De duivel heft onze eigen mond gebruikt om kwaad te spreken over elkaar. Hetgeen verdeeldheid en twist naar elkaar veroorzaakt. Het is tijd dat we beginnen te realiseren dat we een gemeenschappeljke vijand hebben die niet wild at we in harmonie met elkaar leven. Satan is zijn naam. Hij gebruikt dus onze woorden naar elkaar toe om ons te vernietigen.  

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” Efeziërs 6:12 HSV

Deze entiteiten zijn de worteloorzaak van onze moeilijkeden. Het is tijd om ze te confronteren voor wie ze zijn. In plaats van met elkaar te vechten.

Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.” Mattheüs 12:37 HSV

Het is de hoogste tijd voor ons om kogels af te schieten naar de oorzaak van onze moeilijkheden (satan) in plaats van onze woorden te gebruiken om elkaar te vernietigen. Om te ontsnappen aan het Oordeel van God en toegang te verkrijgen tot Zijn zegeningen, moeten we leren om de Taal van onze Hemelse Vader te uitspreken in al datgene dat satan onze kant op brengt. Dit is niet iets wat je kunt bereiken zonder de Hulp van de Heilige Geest.

Maar het begint met u van binnen als doel te stellen niet te zondigen tegen God met uw mond. Deze gewillige besluit zal de hulp van de Heilige Geest aantrekken wanneer u gewillig bent om u over te geven aan Hem in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest terwijl ik in mijn hart en verstand heb voorgenomen dat mijn mond geen overtreding begaat tegen U en Uw Woord in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Comments (1)

[…] Geen onzin meer (deel 35) Vandaag No More Nonsense (part 35) Vandaag […]

Comments are closed.