Scroll Top

Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. “ Mattheüs 23:23 HSV

De schriftgeleerden en de farizeeën deden naar buiten toe overkomen geestelijk te zijn, maar hun woorden kwamen niet overeen met hetgeen uit hun mond kwam. Ze hielden zich naar buiten toe aan de regels en regelgevingen, maar aan de binnenkant was hun hart gevuld met kwaad. En hetgeen u in uw hart hebt komt uit u.

Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.” Jacobus 1:26 HSV

Het is tijd voor ons te starten met rekenschap af te leggen voor onze woorden. Want hetgeen uit ons mond komt, maakt ons wie we zijn. Bovendien is geen woord op zichzelf ongeldig. Het brengt zegeningen of vloeken, leven of dood, nederlaag of overwinning, goed of kwaad.

Voor ons, om dit jaar te zegevieren over de listen van satan, moeten we God vragen om ons mond te reinigen en ook te leren om onze tong over te geven aan de Heilige Geest en ons te helpen met ons spreken.

De duivel vind het niet erg dat we religieus doen, zolang hij ons nog steeds gevangen kan nemen met onze woorden. Onze woorden maken, kraken of bouwen ons en anderen op.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij van mijn kwade spreken tegen mijzelf en anderen. Help mij door Uw Geest op te letten en over mijn wegen te waken, opdat ik niet zondig met mijn tong wanneer de dwazen zich voor mij bevinden tegen U in Jezus Christus machtige Naam. Amen.