Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten. [***AMP refereert naar Mattheus 12:37] ” Spreuken 18:21 HSV

Wat we op dagelijkse basis zeggen over onze lippen heen, rechtvaardigt ons of maakt ons gevangenen. Eén van de redenen waarom de vijand ons in ons hart en verstand aanvalt door onze situaties, is omdat hij wilt dat we het tegenovergestelde spreken van Gods gedachten en plannen voor ons leven.

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.[***AMP refereert naar Deuteronomium 4:29-30]”  Jeremia 29:11-13 HSV

Maar God Almachtig verwacht van ons dat we Zijn gedachten en plannen over ons leven spreken, ongeacht onze situatie. Hij (God) verwacht van ons dat we Hem herinneren aan Zijn gedachten en plannen voor ons leven in gebed.

Welnu, als Gods gedachten en plannen van goed zijn en niet van kwaad, dan moeten we begrijpen dat onze vijand, satan, niet wil dat we het goede ervaren. Dus gebruikt hij onze woorden om ons gevangen te nemen door onze omstandigheden.

Kies dit jaar voor leven over dood wanneer u spreekt in Jezus Christus machtige Naam. Vraag God Almachtig om een wacht voor uw mond te zetten in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. Laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak, om goddeloze daden te verrichten met mannen die onrecht bedrijven; en laat mij niet eten van hun lekkernijen. In Jezus Christus machtige Naam. Amen.