Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.” Hebreeën 4:14

Het is tijd om ons vast te houden aan het Woord van God. Het Woord van God zal nooit falen of ons teleurstellen. Laten we voorbij onze omstandigheden kijken en op Gods Woord staan. God Almachtig zegt nooit dat we ons vast moeten houden aan onze omstandigheden. Maar Hij wil dat we ons vasthouden aan Zijn Woord.

Gods Woord voor ons leven heeft de kracht en vermogen om zelf resultaten te produceren. Dus het is tijd om vast te houden aan wat God heeft gezegd over ons en nog steeds zegt in Jezus Christus machtige Naam.

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.”  Jesaja 55:10-11 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank u voor wat u gesproken heeft over mijn leven, dat is wat zal staan in Jezus Christus machtige Naam. Amen.