Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16:33 HSV

Jezus Christus gaf ons Zijn vrede te midden van alles wat er vandaag in deze wereld gaande is. Deze vrede is van Hem. En u kunt Zijn vrede voortdurend ervaren wanneer u uw gedachten in Christus programmeert om op God gericht te zijn.

Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Maar is het, te midden van de oorlog, weten dat God Almachtig het zal uitzoeken en dat overwinning de uwe is in Jezus Christus machtige Naam.  

Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.” Jesaja 26:3 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bid dat Gods vrede [de mijne zal zijn, die rustige zielstoestand, verzekerd van redding door Christus, en dus niets vrezende van God en tevreden zijnde met zijn aardse lot van welke soort het is, die vrede] die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Amen.