Scroll Top

Een gezegend Nieuw Jaar in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Gods Woord voor u in Jezus Christus’Naam:

Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert. U had ons in het net gebracht,U had een knellende band om ons middel gelegd, U had de sterveling over ons hoofd doen rijden. Wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar U hebt ons uitgeleid naar de overvloed.”Psalmen 66:10-12 SV

Mijn gebed voor u in Jezus Christus machtige Naam:

De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!” Numeri 6:24-26 HSV

In Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Ik houd van u allenl???❤❤

Comments (1)

[…] No More Nonsense (part 29) Vandaag Geen onzin meer (deel 29) Vandaag […]

Comments are closed.