Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.” Romeinen 8:16 HSV

De Heilige Geest is precies daar waar u bent u aan het helpen als Gods kind te weten wat te doen. Wees niet bewogen of geschud door uw moeilijkheden, wees gewoon stil want Hij zal u door elke moeilijkheid heen leiden in Jezus Christus machtige Naam.

Vertrouw Hem (de Heilige Geest) vandaag in alles wat u doet en Hij zal u leiden en richting geven aan uw stappen.

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.” Romeinen 8:14 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor het geven van de Heilige Geest om mij in mijn omstandigheden te helplen leiden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.