Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.” Johannes 16:13-14 HSV

Veel mensen zijn deze laatste dagen verward in hun hart en verstand vanwege hun omstandigheden of de moeilijkheden waar ze doorheen gaan.

Wanneer we verward zijn is dit vanwege verkeerde informatie. Dat wil zeggen we hebben niet de juiste informatie voor onze situatie. Dus gebruikt saten het als een gelegenheid om ons aan te vallen.

Het is de hoogste tijd voor ons om Goddelijke advies te zoeken voor ons leven voordat we handelen of anders bent u in voor een nederlaag. De Heilige Geest is onze bovennatuurlijk intelligentie systeem, ons gegeven om ons te informeren over de Gedachten van God aangaande ons leven. Onze taak is ons met Hem te verenigen door overgave. Dat is de enige manier hoe Hij ons leidt en de gedachten van God aan ons openbaart.

Ten tweede, vele zijn verward door het gebrek aan kennis.   

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.” Hosea 4:6

Wanneer we een gebrek aan kennis hebben van Gods Woord of Zijn Woord verwerpen, dan zet we onszelf klaar voor verwarring. Welnu, verwarring is geen ding om mee te spelen. U kunt niet lachen om verwarring, want het is een geest van satan, voortgezet om uw leven te vernietigen. De oplossing voor verwarring is het aan te vallen in de naam van Jezus Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bind elke geest van verwarring in mijn hart en verstand en ik zet Gods goddelijk orde vrij in Jezus Christus machtige Naam. Amen.