En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. [*** AMP ref Jesaja 22:22] ” Mattheüs 16:19 HSV

Neem  de leiding in de geestelijke atmosfeer en begin met het binden en ontbinden van datgene God Almachtig al gebonden en ontbonden heeft verklaard tegen uw leven, bediening, familie en bestemming in de Naam van Jezus.

Het is tijd voor u te beginnen met het overeenstemmen net de Hemelse Vader God Almachtig en alles te weigeren dat God Almachtig al onwettig heeft verklaard en alleen die dingen toe te staan die hij wettig heeft verklaard aangaande Zijn woord voor uw leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bind en ontbind die dingen (noem de naam van de dingen…) die u al gebonden en ontbonden verklaard in mijn leven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.