Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?

Kies er vandaag voor niet toe te geven aan satans leugens en suggesties. De duivel kan u niets laten doen zonder uw toestemming. Sta uw grond en biedt weerstand aan hem in Jezus Christus machtige Naam.

De Bijbel zegt: “U bent getrokken uit de heerschappij en macht van satan.”  Dus neem uw plaats en beeindig zijn werken in uw harten en verstand in Jezus Christus machtige Naam.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.” Colossenzen 1:13-14 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat u mij getrokken hebt uit satans macht en heerschappij in Jezus Christus machtige Naam. Amen.