Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;” Jesaja 9:6 HSV [AMP refereert naar Jes. 25:1; 40:9-11; Matt. 28:18; Lukas 2:11]

Neem deze dag en denk na over alles wat Jezus Christus kwam doen om te volbrengen ten gunste van ons. En dank God Almachtig. Heb een wonderbaarlijke dag met Jezus Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank u dat u Jezus Christus hier naar op aarde stuurde om te sterven voor mijn zonden, mijn zaak te rechtvaardigen en ook de werken van satan tegen mij te vernietigen in Jezus’ Christus machtige Naam. Amen.