want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,” 2 Corinthiërs 10:4-5 NBG51

De duivel heeft een doel tegen Gods volk door hen te misleiden in zijn leugens te geloven door de kracht van suggesties.

De reden waarom we niet in satan denkpatroon hoeven te vallen is omdat we niet de gedachten van satan hebben, maar we hebben de gedachten van Christus. Voor een geweldig voorbeeld van hoe u de gedachten van Christus laat werken met de hulp van de Heilige Geest, lees a.u.b. Mattheüs 4:1-11.

Jezus Christus onze Heer gaf zich over aan de Heilige geest toen hij in de verleiding werd gebracht door de duivel. Hij ging niet met hem redeneren en gaf hem geen ruimte voor zijn suggesties. Dat is de fout die velen mensen maken. We begrijpen niet dat satan de god van dit wereldse systeem is, dus we kunnen hem niet verslaan op het gebied van menselijke redenering. U kunt hem alleen verslaan door op het Woord van God te staan. Dat is hoe we zijn grip over onze gedachten verzwakken.

Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.” Mattheüs 4:10-11 HSV

Het is tijd voor ons niet in discussie te gaan met de duivel.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik neem mijn stand tegen satan en zijn troepen en bestraf elk van zijn werken tegen mijn hart en gedachten in Jezus Christus machtige Naam. Amen.