De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,” 2 Corinthiërs 10:4-5 HSV

De duivel heeft een doelstelling tegen Gods volk door hen te misleiden om in zijn leugens te geloven door de kracht van suggesties.

De reden waarom we niet in satans denkpatroon hoeven te vallen is omdat we niet de gedachten van satan hebben, maar we hebben de gedachten van Christus.

Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. [*** AMP refereert naar Jesaja 40:13] ” 1 Corinthiërs 2:16 HSV

Maar deze gedachten van Christus functioneert niet automatisch in ons zonder dat we ons overgeven aan de Heilige Geest. De Heilige Geest draagt de gedachten en doelen van God voor ons leven. En als we onszelf overgeven aan Hem, zal Hij ons op Zijn beurt injecteren met de gedachten van Christus door het Woord te bestuderen en door gemeenschap of communie in gebed. De gedachten van Christus komt niet in ons door eigen wil of eigen vastberadenheid. De Heilige Geest is nodig om ons te helpen in de gedachten van Christus te wandelen.

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.” 2 Corinthiërs 3:18 NBG51

De Bijbel zegt: “want dit komt van de Here [Die is] de Geest. Bovendien, satan weet dit. Daarom wil hij dat we onze eigen inspanningen gebruiken om de gedachten van Christus, die in ons is, tot stand brengen. Velen zijn gefrustreerd om te proberen te functioneren in de gedachten van Christus. En hebben veel radicale besluiten genomen, die voor een tijdje werken, maar uiteindelijk konden ze hun beslissing niet bijbenen.

De sleutel voor dit is niet door kracht of door geweld, maar door de werken van de Heilige Geest. Dus houd a.u.b. op met het worstelen om iets te bereiken dat u al aan God Almachtig hebt overgegeven terwijl de Geest van God u helpt.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar dat de gedachten van Christus over mij heersen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.