Scroll Top

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte;  opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht [***AMP: Exodus 19:5-6], u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. [*** AMP: Hosea:2:23.] Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen  u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.” 1 Petrus 2:9-11 HSV

De waarheid is feitelijk dat de kerk van God in Christus niet de wereld is en nooit de wereld zal zijn. We zijn uitverkoren mensen, geroepen om de wereld te laten zien dat er maar een ware en levende God is. En ook om de wereld te laten zien dat Jezus Christus levend is en dat Hij is wie Hij beweert te zijn.

We kunnen dit alleen doen wanneer onze visie gericht is op de hemel en niet op de basis dingen in dit leven die strijdvoeren  tegen ons verstand. Satan gebruikt de basis dingen van deze wereld om ons te verslaan en ons af te laten wijken van de hemelse visie die de Heer Jezus Christus ons gegeven heeft.

Daarom zei Paul dat we affecties moeten hebben op de dingen die van boven zijn. En totdat ons verstand getraind is om te focussen op de dingen die van boven zijn, zal Gods glorie in ons, nooit bekend worden gemaakt aan de mens in de wereld.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn,  waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. [Psalmen 101:1] Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.” Colossenzen 3:1-3 HSV

Het is tijd voor ons om onze visies te veranderen en te beginnen met te focussen op die dingen waarop God wil dat we ons focussen en te beginnen met het uit te voeren met de hulp van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om gericht te blijven op de hemelse visie, ongeacht mijn fysieke moeilijkheden in Jezus Christus machtig Naam. Amen.

Comments (1)

[…] No More Nonsense (part 20) Vandaag Geen onzin meer (deel 20) Vandaag […]

Comments are closed.