Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.” Efeziers 6:11 HSV

Deze wapenrusting van God is niet een menselijke wapenrusting. Deze wapenrusting is Gods word. Wanneer de duivel ons aanvalt, is zijn voornaamste doel om ons ervoor te zorgen dat we onafhankelijk van God handelen. Vooral wanneer u moeilijkheden hebt in uw leven.

God Almachtig heeft ons nooit geroepen om satan te confronteren met ons eigen kunnen. Het woord van God is geschreven vanuit onze zwakheid. Dus dat Woord zal u kracht altijd zijn, niet af en toe.

Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held.” Joel 3:10 HSV *AMP maakt verwijzing naar [Jesaja 4:2; Micah 4:3]

We zijn niet ins onszelf sterk, maar in de Heer. Zodat we satan kunnen confronteren en te winnen in al zijn strategieën en verleidingen.

Regel nummer een: Wees nooit afhankelijk van uw eigen kunnen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank u voor Uw Woord. Help mij niet afhankelijk te zijn van mijn eigen vermogen maar om afhankelijk te zijn van uw kunnen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.