Scroll Top

Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans  de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.” Romeinen 8:9 HSV
*AMP verwijst in deze Bijbeltekst ook naar Romeinen 8:14

We zijn in de Geest niet in het vlees. Wanneer de Bijbel het heeft over het vlees, refereert het naar de manier hoe we ons voorheen, voordat we wedergeboren waren, gedroegen.

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de  aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.” Efeziërs 2:1-3 HSV

De Bijbel zegt dat we geest van Christus hebben, en we hebben de gedachten (hart en doelen) van Zijn hart door de kracht van de Heilige Geest binnenin ons.

Het is de hoogste tijd dat we beginnen te denken en handelen als kinderen van God Almachtig die geleid worden door de Geest van God en niet geleid door onze oude vleselijke begeerten.

Wijd uzelf toe aan God Almachtig en sta toe dat Zijn gedachten door de Heilige Geest over uw hart en verstand heerst. Dat is hoe we de gedachten van de vijand of plannen tegen ons leven afsluiten.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar dat ik een aangetrokken kind van God ben en dat ik de gedachten bezit van Zijn hart door de kracht van de Heilige Geest in mij in Jezus Christus machtige Naam. Amen.    

Comments (1)

[…] No More Nonsense (part 17) Vandaag Geen onzin meer (deel 17) Vandaag […]

Comments are closed.