De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,” 2 Korinthe 10:4-5 HSV

De reden waarom we overgenomen worden door de gedachten van satan in ons geest, is vanwege verkeerde bedoelingen in de dingen die we doen of zelfzuchtige ambities. Wanneer onze intenties verkeerd zijn, zullen we uiteindelijk bevrediging geven aan de werken van het vlees.

Dus, omdat Christus in het vlees geleden voor ons, voor u, arm jezelf met dezelfde gedachte en het doel [geduldig in plaats van lijden niet aan God te behagen]. Want wie heeft geleden in het vlees [met de geest van Christus] is gedaan met [opzettelijke] zonde [is gestopt met zichzelf en de wereld te behagen en behaagt God]” 1 Petrus 4:1

Zo’n geest is vleselijk en het is nog steeds onze keuze om het ons te laten overheersen of om ervoor te kiezen het over te geven aan de Heilige Geest.

We zijn hier niet om onszelf te behagen. Maar we zijn hier om God Almachtig te behagen, namelijk om ons door Zijn Zoon Jezus erop uit te sturen om de wereld in te gaan en het Evangelie te verkondigen aan elke schepping. Met dit in gedachten hebbende, zal de Heilige Geest ons bekrachtigen om het leven van Jezus te leiden, ongeacht wat de vijand probeert te doen.

Daarom zegt de Bijbel: “We moeten onszelf wapenen met dezelfde gedachte en doel als Jezus Christus.”

Met andere woorden, zet uw gedachten op voor overwinning, dat wat er ook gebeurt met u, dat u leeft om God Almachtig te welbehagen en Zijn wil te doen.

Jezus zeide tot hen: Mijn voedsel (voeding) is aan de wil (plezier) van Hem doen Wie Mij gezonden en te bereiken en zijn werk helemaal af te maken.” Johannes 4:34

Het is tijd om onszelf te wapenen met dezelfde gedachte. Dit is een dagelijkse toewijding aan God in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw woord. Houd Uw knecht ook weg van hoogmoedige zonden; laat ze niet heersen over mij! Dan zal ik oprecht zijn, en zal ik onschuldig en vrij zijn van grote vergrijpen. In Jezus Christus machtige naam. Amen.