De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,” 2 Korinthe 10:4-5 HSV

Om onze gedachten gefixeerd te houden op de Heer, moeten we leren ons te richten op de dingen die boven zijn.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.” Kolossenzen 3:1-3 HSV

Velen zijn in de satanische valkuilen gevallen, omdat ze zich richten op de basis dingen van deze wereld in plaats van de Hemelse dingen. En zolang we ons richten op deze wereld, kunnen we God niet welbehagen.

Het is tijd om naar onze Hemelse schatten op te kijken.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om te richten op de dingen die boven zijn in Jezus Christus machtige Naam. Amen.