Scroll Top

Je kan zulke mensen duidelijk herkennen aan de manier waarop ze leven. Het is net als met vruchten: aan een doornplant zul je geen druiven vinden en aan een distel geen vijgen. Aan een goede boom groeien goede vruchten, maar aan een slechte boom groeien slechte vruchten. Aan een goede boom kunnen geen slechte vruchten groeien, en aan een slechte boom kunnen geen goede vruchten groeien. Bomen waar geen goede vruchten aan groeien, worden omgehakt en in het vuur gegooid. Zo kunnen jullie de mensen dus herkennen aan hun vruchten. [ Hun vrucht is: hun manier van leven. ]  Niet iedereen die tegen Mij zegt: ‘Heer, Heer,’ zal het Koninkrijk van God binnengaan. Alleen de mensen die mijn hemelse Vader willen gehoorzamen, mogen binnen komen.” Mattheüs 7:16‭-‬21 BB
Bent u een Christen? Dan moet het te zien zijn aan de vruchten die u draagt! Over welke vruchten heeft De Bijbel het dan? Sommige denken dan aan druiven, vijgen en ander soort fruit. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22 NBG51).
Niet een ieder die zich een Christen noemt, is er ook één! De hypocrieten in de kerk zijn dus eigenlijk mensen met veel BLA BLA BLA(deren) maar geen Gods vrucht. Het zijn dezelfde mensen die Jezus een slechte naam bezorgen omdat de wereld het verschil niet kan zien tussen hen en zichzelf.
Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen (Efeziërs 4:20 NBG51). Met andere woorden als u niet helemaal bent veranderd dan heeft u Jezus dus niet leren kennen! Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan (2 Corinthiërs 5:17 BB). Hoe kan het leven van God in u zijn gekomen en dan bent u hetzelfde? Het is niet mogelijk!!!
Laten we eerlijk zijn: Velen worden in beslag genomen door de dingen van God maar niet met God Zelf! We kunnen zo bezig zijn met wat anderen van ons vinden en denken. De één wilt laten zien dat hij voorspoedig is door goed gekleed te zijn, een mooi huis te hebben en het grootste offer te kunnen geven. De ander profileert zich op Social Media als dè gezalfde spreker met een internationale bediening en vele volgers. Weer een ander denkt dat als je arm bent dat het dan pas laat zien dat je nederig bent! Maar op wie proberen we nou indruk te maken? Wat zijn onze motivatieredenen om te doen wat we doen? Wat heeft dit met Jezus te maken?
want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.” Filippenzen 2:13 NBG51
Het is De Heilige Geest die Zijn vruchten in ons leven laat voortbrengen. Niet onze dode werken of frustraties! Geef uzelf daarom over aan De Heilige Geest zodat Hij Zijn Werk in u kan doen vandaag! Wilt u resultaat zien? Doe het dan op Gods manier!
Ik ben de echte wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De ranken aan Mij die geen vrucht dragen, kapt Hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit Hij om er nog meer vruchten aan te laten komen. Jullie zijn zuiver door het woord dat Ik tot jullie gesproken heb. Blijf dicht bij Mij, dan blijf Ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als hij aan de wijnstok zit, kunnen ook jullie alleen maar vruchtbaar leven als jullie in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.” Johannes 15:1‭-‬5 HTB