Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk? Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat, gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft? 1 Korintiërs 3:4-5 SVV

Een van de reden dat we geen groot verschil maken in onze taak of opdracht in Gods wijngaard is vanwege competitie. In God koninkrijk hebben we geen competitie maar ondersteunen we elkaar in wat we doen. Alhoewel we allen op een moment geroepen worden om het Evangelie van Jezus Christus te prekdiken, is iedereen het beste in het veld waarin hij geroepen is en samen zijn we een geweldig team met God Almachtig die ervoor zorgt dat ons werk resultaat oplevert.

De kerk van Korintiërs was vol vleselijkheid. Dus de geest van competitie probeerde de mensen te verdelen. Zij verheerlijkten een man in plaats van dat ze God Almachtig verheerlijkten die hen allen had aangesteld en ervoor zorgde dat ze vruchtbaar waren in Zijn wijngaard. Dus apostel Paulus zag hoe de mensen hem met Barnabas aan het vergelijken waren over doctrines.  

Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft den wasdom gegeven. Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom geeft. En die plant, en die nat maakt, zijn een; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. 1 Korintiërs 3:6-8 SVV

Dus laten we ophouden met competitie te strijden met elkaar en elkaar ondersteunen en waarderen terwijl we het werk doen in Jezus Christus machtige naam.

Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. 1 Korintiërs 3:9 SVV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de geest van competitie en zet eenheid vrij. Help mij om al diegenen die in Uw wijngaard werken te waarderen zonder hen te vergelijken in Jezus Christus machtige naam. Amen.