Jezus stak een meer over en aan de overkant stond een menigte op Hem te wachten. Dit is Jezus Die heel veel wonderen doet! Waarom langer wachten? Laten we snel tot Hem gaan… Jezus is De oplossing! U hoeft niet langer gebukt te gaan onder lasten, ziekten of kwellingen!

Onder hen was een vrouw die al twaalf jaar bloed verloor. Zij had veel geleden omdat er veel aan haar was gedokterd. Al haar geld had zij eraan uitgegeven, maar het had niets geholpen. Ze was eerder achteruitgegaan. Maar nu had ze gehoord over de wonderen die Jezus deed. Zij wrong zich tussen de mensen door naar Hem toe en raakte van achteren zijn kleren aan. ‘Als ik zijn kleren maar kan aanraken, zal ik beter worden,’ dacht zij. Het bloeden hield onmiddellijk op en zij merkte dat ze genezen was. Ze verloor geen bloed meer.” Marcus 5:25-29 HTB

Kunt u zich voorstellen dat u 12 jaar met een probleem zit? 12 jaar lang behoorde deze vrouw tot het uitschot van de maatschappij! In die tijd was een vrouw die ongesteld was onrein. Zij kon zich niet onder de mensen begeven. Ze stonk en ze was arm want al haar geld was opgegaan aan doktoren. Ze kon natuurlijk ook niet werken vanwege haar lichamelijke conditie. Wie wil nou eigenlijk met zo’n iemand te maken hebben? In deze geïsoleerde staat, besloot ze toch andere maatregelen te nemen! Wat heb je nou eigenlijk te verliezen als alles wat je dierbaar is al verloren is?

Zij dacht: ‘Ik hoef alleen maar zijn mantel aan te raken, dan ben ik genezen.’ Jezus keerde Zich om, Hij zag haar en zei: ‘Wees gerust. Uw geloof heeft u gered.’ Vanaf dat moment was de vrouw gezond.” Mattheüs 9:21-22 HTB

Maar er was iets bijzonders aan deze vrouw! Zij gaf nooit op! Ondanks haar situatie had zij groot geloof! Op haar knieën kroop ze door de menigte heen om de zoom van zijn mantel aan te raken! Vertrapt, uitgescholden, voor gek verklaard maar niets hield haar tegen!

Wat houdt u tegen om tot Jezus te komen? Is het schaamte, trots, angst? Niks zou u tegen moeten houden om een ontmoeting met Jezus te hebben! Gisteren hadden we een krachtige gebedsdienst waar Jezus Zijn tegenwoordigheid een ieder machtig heeft bezocht. Jezus gaat nog steeds langs en Hij is doet nog steeds wonderen en tekenen!

Het is tijd dat u uzelf door uw problemen heen worstelt… maak een keuze om niet op te geven! Laat de 1001 redenen achter u en strek uw geloof uit! Jezus is in de stad! Kom schiet op! Trek uw kleren aan en ontmoet deze Jezus! Laat dit uw goddelijke ontmoeting zijn die uw leven voorgoed veranderd!