Scroll Top

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.” Spreuken 4:20-22 HSV

Om voordeel te kunnen behalen van Gods Woord moet u het als meer dan goud in u leven behandelen. Sterker nog, de waarde die u geeft aan Gods Woord bepaalt hoe ver u zult gaan met God Almachtig.

Sommige mensen besteden nooit aandacht aan het Woord van God. Ze lezen het, horen het, maar doen er nooit iets mee. Daarom hebben ze er helemaal nooit geen profijt van. Een goed voorbeeld staat in het boek van Handelingen.

En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad.” Handelingen 8:6-8 HSV

De sleutel tot de wonderen die plaatsvonden in Samaira is dat de mensen naar Filippus luisterden en aandacht schonken aan wat Hij vertelde over Gods Woord.

Terwijl u vandaag Gods Woord bestudeert, schenk aandacht aan wat u bestudeert. Uw leven is verpakt in Gods Woord. De Heilige Geest is er om u te onderwijzen. Luister goed naar wat Hij tegen u zegt en breng datgeen Hij zegt in de praktijk. Het zal u gezondheid en leven brengen in Jezus Christus machtige naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Help mij om gericht te blijven op een aandacht te besteden aan Uw Woord terwijl u mij hierin onderwijst door de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam. Amen

Comments (1)

Comments are closed.