We leven in de laatste dagen. Jezus beval Zijn discipelen en zei: Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt.

En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken? Waak en bid, opdat u niet in de verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” Mattheus 26:40 HSV

Vele hebben het uur van gebed vervangen voor sluimeren. Velen stellen de verkeerde prioriteiten, niet echt wetende wat zij echt willen in hun wandel met Christus.

Wanneer u klemzit doordat u concessie doet aan uw wandel met God Almachtig, zegt dat iets over uw keuze aan wie u zichzelf heeft overgegeven. De geest van compromis heeft maar een doel, en dat doel is u naar de hel te leiden. Daarom zei Jezus: Omdat u niet koud en niet heet warm bent, zal Ik u uitspuwen.

Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.” Openbaring 3:15-16

Jezus kan elk moment terugkomen en Hij komt naar diegene die op Hem wachten. De vraag is: Bent u één van diegenen? Want als u uitkijkt naar Zijn komst, dan doet u geen concessies aan uw geloof in Christus voor de armoedige dingen die de wereld te bieden heeft.

U, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,” 2 Petrus 3:12 HSV

Het is tijd om niet langer te sluimeren, maar wakker te zijn en in gebed te gaan.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij van het lauw zijn. Laat Uw werk in mijn leven herleven in deze jaren in Jezus Christus machtige naam. Amen.