Scroll Top

Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israël aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

De omstandigheden waarmee Jabez in zijn leven werd geconfronteerd gaf hem de identiteit van een verstoteling of voor niets goed. Alleen al zijn naam kon zijn verhaal vertellen.  Wanneer de maatschappij ons de rug toekeert, is er een God in de Hemel Die heel gewillig is om ons te accepteren zoals we zijn en ons een nieuwe betekenis in het leven te geven.

Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.” Johannes‬ ‭6:37‬ HSV

Waarop bent aan het wachten? Ren naar God. Hij is Geest en precies daar waar u bent.  Hij is zo welwillend om u te ontvangen zoals ubent en u datgene te geven wat u nodig hebt om overvloed in uw leven te ervaren.

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” ‭‭Johannes‬ ‭10:10‬ ‭HSV

Roep gewoon de Naam van de Heere aan en Hij zal u niet te schande zetten. Hij zal uw verhaal doen omkeren net zoals Hij voor Jabez deed.

Want de Schrift zegt: Ieder die  in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. [Ps. 34:22; Jes. 28:16; 49:23; Jer. 17:7.] Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.[Joel 2:32.]” ‭Romeinen ‭10:11-13‬ HSV ‭‬‬

Dit is uw dag voor een wonder. Laat dit moment niet aan u voorbij gaan wanneer u deze manna leest. Dezelfde God Die het leven van Jabez veranderde van een verliezer naar een kampioen, zoals Hij had voorbestemd dat Hij zou zijn, wil hetzelfde doen in uw leven in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik roep U vandaag aan in Jezus’Naam. Ik geloof dat Jezus voor mijn zonden en al mijn berispingen in mijn leven en ik geloof ook dat God Hem uit de dood heeft doen opstaan voor mijn rechtvaardiging. Vergeef mij al mijn fouten en verander mijn leven van de verliezer die ik nu ben naar die kampioen waartoe u mij hebt voorbestemd in Jezus’Naam. Ik accepteer Jezus Christus als mijn Heer en Redder. Door geloof in de verlossing in Christus. Dank U dat U mij accepteert en een nieuwe betekenis geeft aan mijn leven. Dank U dat U mij een kampioen maakt in Jezus’Naam. Amen.