God is aan het waaien in Zijn Huis met een geweldige wind van Zijn Geest. Sinds dat het gebed is geïntensifieerd en de Early Morning Glory (ochtend gebedsdienst van 05:00-07:00) erbij is gekomen, zijn de kinderen Gods hongerig naar een doorbraak. Doe meer Heer! We strekken ons uit naar meer…

Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.” Matteüs 11:12 NBG51

Als u wilt doorbreken dan moet u de houding hebben van een geweldenaar en dat betekent: ERNAAR GRIJPEN! U bent een soldaat in het leger van God en geen lafaard. Stel u dus militant op en laat de afwachtende houding achterwege! Het is tijd om te nemen wat van u is in de Naam van Jezus!

naamloos6

Wij hebben niet de geest van de wereld gekregen. Nee, wij hebben de Geest van God gekregen. Daardoor kunnen we weten wat God ons heeft gegeven. Over die dingen spreken we dan ook. Maar niet met woorden die uit menselijke wijsheid komen. We spreken erover met de woorden die de Geest ons geeft. Zo kunnen we geestelijke dingen ook met de hulp van de Geest vertellen en begrijpen (1 Korintiërs 2:12-13 BB).

doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.” Johannes 16:13 NBG51

De Heilige Geest wilt u dus al informeren voordat er dingen plaats vinden in uw leven. Het is namelijk Zijn taak om u naar de volle waarheid te brengen en u te vertellen wat er nog komen gaat. U hoeft dus niet onwetend te zijn! Of wilt u onwetend zijn?

Hoe kan de Heilige Geest tot u spreken als u geen tijd voor Hem maakt? Als u alleen maar schietgebedjes doet dan heeft Hij niet eens de kans gehad om een update te geven van uw leven. Het is belangrijk dat u deze periode meer tijd gaat nemen om te bidden, te vasten en het lezen van Het Woord (De Bijbel).

imagesXAXNCAMU

Als u God om hulp roept, zal Hij u antwoorden. Hij zal u grote en geweldige dingen laten zien, waarvan u nu nog niets weet (Jeremia 33:3 BB). Hij zal u geheime schatten en verborgen rijkdommen geven. Zo zult u weten, dat Hij, de Heer, het is die u geroepen heeft. De God van Israël (Jesaja 45:3 BB).

[Jezus zei: ] “Waarom zeggen jullie ‘Heer, Heer’ tegen Mij, als jullie toch niet doen wat Ik zeg? Als je naar Mij toe komt, lúister dan niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook. Dan lijk je op een man die bij het bouwen van zijn huis eerst een diep gat groef. Want hij wilde het fundament van zijn huis op de rots leggen. Toen er een overstroming kwam en het water tegen het huis sloeg, bleef het huis stevig staan. Want het was op de rots gebouwd. Maar als je wel hoort wat Ik zeg maar het niet doet, lijk je op een man die een huis bouwde zonder fundament. Toen de overstroming kwam en het water tegen het huis sloeg, [ spoelde het zand weg en ] stortte het huis in. Er bleef helemaal niets van over.” Lukas 6:46-49 BB

Het is tijd om dieper te graven: Doen wat Het Woord van God zegt! Door dieper te graven legt u namelijk een solide fundament voor uw leven.

0