Food for Thought

Food for Thought2019-02-11T11:09:40+00:00

FOOD FOR THOUGHT

Food for Thought 2020 Day 210

Bible study plan 2020 Today we read: 2 Corinthians 4-8 -Food for thought 2020 day 210- Scripture of meditation: • 2 Chronicles‬ ‭20:20 “And they rose early in the morning, and went forth into the wilderness of Tekoa: and as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem; Believe in the Lord your God, so shall ye be established; believe his prophets, so shall ye prosper.” ‭‭2 Chronicles‬ ‭20:20‬ ‭KJV‬‬ We can

By |July 28th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 210

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 2 Korintiërs 4-8 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 210- Tekst voor meditatie: ‭‭• 2 Kronieken 20:20‬ ‭ "De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luister naar mij, Juda, en u , inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE , uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn". 2 Kronieken 20:20 HSV We kunnen

Food for Thought 2020 Day 204

Bible study plan 2020 Today we read: 1 Corinthians 16 2 Corinthians 1-3 -Food for thought 2020 day 204- Scripture of meditation: ‭‭• 2 Chronicles‬ ‭24:20‬ “And the Spirit of God came upon Zechariah the son of Jehoiada the priest, which stood above the people, and said unto them, Thus saith God, Why transgress ye the commandments of the Lord, that ye cannot prosper? because ye have forsaken the Lord, he hath also forsaken you.” ‭‭2 Chronicles‬ ‭24:20‬ ‭KJV‬‬ The

By |July 22nd, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 204

Bijbelstudieplan 2020 Voor vandaag lezen we: 1 Korintiërs 16 2 Korintiërs 1-3 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 204- Tekst voor meditatie: • 2 Kronieken 24:20   “Toen bekleedde de Geest van God Zacharia, de zoon van Jojada, de priester, die hoger dan het volk ging staan, en hij zei tegen hen: Zo zegt God: Waarom overtreedt u de geboden van de HEERE ? Daarom zult u niet voorspoedig zijn. Omdat u de HEERE verlaten hebt, zal Hij u verlaten". 2

Food for Thought 2020 Day 200

Bible study plan 2020 Today we read: 1 Corinthians 11-15 -Food for thought 2020 Day 200- Scripture of meditation: • Joshua‬ ‭1:7-8 “Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee: turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 200

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 1 Korintiërs 11-15 -Voedsel tot overdenking 2020 Dag 200- Tekst voor meditatie: • Jozua 1: 7-8 "Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken,

By |July 18th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments