Food for Thought

Food for Thought2020-12-01T12:07:00+00:00

FOOD FOR THOUGHT

De Zegenbeden deel 11: Ware Blijdschap

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: "Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven." Mattheüs 5:5 NBV Wanneer je een zachtmoedig persoon ontmoet, is er altijd een atmosfeer van autoriteit, respect en zelfvertrouwen bij hen. Ze weten waar ze het over hebben, ze maken geen harde geluiden als holle vaten, maar zijn beladen met voedingstoffen. Hun vertrouwen en beroemen is niet in henzelf, maar altijd in God. Nederigheid is het aroma dat ze met zich meedragen, ze trekken allerlei

By |September 29th, 2021|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

The Beatitudes part 11: True Happiness

-True Happiness- Today we read: “Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.” ‭‭Matthew‬ ‭5:5‬ ‭KJV‬‬ Whenever you meet a meek person, there’s always an atmosphere of authority, respect and self confidence with them. They know what they are about, they don’t make loud noises like empty vessels, but are loaded with victuals. Their confidence and boasting is not in themselves, but always in God. Humility is the aroma they carry, they attract all kinds of people and

By |September 29th, 2021|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Title

Go to Top