Scroll Top

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” Kolossenzen 2:15 HSV

Focus u vandaag op de overwinning. Jezus heeft satan al verslagen omwille van ons en Hij heeft ons de macht en autoriteit over Hem gegeven. Hallelujah.

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.” Lukas 10:19 HSV

Begin uw autoriteit over de werken van satan uit te oefenen. Maak de overwinning u gewoon. Weiger om de duivel een plaats in uw leven te geven.

en geef de duivel geen plaats.” Efeziërs 4:27 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader. Ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor de overwinning. Ik bind alle werken van satan tegen mijn leven dat het tegenovergestelde is van Gods geschreven orakel in mijn leven in Jezus’Naam. Amen.