De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, koph Hij verlost de verbrijzelden van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende, resj maar uit dat alles redt de HEERE hem.” Psalmen 34:19-20 HSV

God Almighty wil niet dat we onze moeilijkheden, wat het kwade ons heft aangedaan of ons mee omringd, vergroot. Maar Hij wil dat we Hem grootmaken als onze verlosser van het kwade. Hij wil dat we altijd vol vertrouwen op Zijn Almachtig met ons en in ons. Hij zal ons nooit afstaan aan de wil van onze vijanden. Daarom moeten we leren om Hem groot te maken. De Bijbel zegt:” … Zijn hand is niet te kort om te redden” en ook zegt het: ” … Hij is onze Redder in benauwdheden.

Focus u vandaag op Uw verlosser en helper Die met u is en in u en geef Hem alle prijs. Want Hij is onze toevluchten onze redding.

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.” Johannes 4:4 HSV

Maak de overwinning en Die grotere in ons groter dan het kwade om ons heen. Voorzeker, zal Hij en door ons oprijzen en ervoor zorgen dat we triomferen wanneer we Hem prijzen en Zijn Naam verheerlijken.

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij verlosser bent en mijn Helper in benauwdheden. U bent mijn toevlucht en redding dus ik zal niet vrezen. Ik vergroot Uw Naam. En ook vier ik Uw Almacht in mijn leven in Jezus’Naam. Amen.