Scroll Top

God bewaart Zijn volk. Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.[Deut 28:6, Spr. 2:8; 3:6]” Psalmen 121:1-8 HSV

Vandaag terwijl uw deze Bijbeltekst overdenkt, belijd het hardop over uzelf en uw bediening uit. Verheerlijk de grootheid van de Heere.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mijn behoud bent in Jezus Christus machtige Naam. Amen.