En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.” Handelingen 13:2 HSV

God dienen is God grootmaken voor hoe groot God is in elke situatie die u meemaakt. In plaats van uw problemen te vergroten, maakt u het Woord van God groot over uw situatie.

Laten we vandaag God grootmaken door Psalmen 23 hiervoor te gebruiken.

Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.” Psalmen 23 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik maak u groot op basis van Psalmen 23 in Jezus’Naam. Amen.