Scroll Top

Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij  naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten.” Genesis 3:7 HSV

De enige oplossing voor onze naaktheid is het Bloed van Jezus. De mens zal zich altijd naakt voelen zolang zij in de zonde is. Adam was bekleed met God Almachtig totdat hij zondigde. De zonde dreef hem weg uit Gods tegengenwoordigheid en hij verborg zich voor God. Maar God Almachtig offerde vanuit Zijn liefde en barmhartigheid een die en bloed werd vergoten om de naaktheid van hen te verborgen.

En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. ” Genesis 3:21 HSV

Wanneer iets naakt is, betekent dit dat het niet bedekt is. Dat is wat zonde doet met de zondaar. Het stelt de zondaar open voor duivelse aanvallen en brengt hem of haar ons de macht van de duivel. Daarom zijn velen verdrukt, ziek, verward en gefrustreerd. Maar God Almachtig heeft een voorziening getroffen voor dit en dat is het Bloed van Jezus. Het Bloed van Jezus is de enige oplossing voor de wereld en haar menselijke naaktheid.

Vandaag welke zonde er dan ook is in uw leven erken het en heb geloof in het Bloed van Jezus

En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.” Hebreeën 9:22 HSV

En roep de Naam van Jezus aan en uw naaktheid zal gedekt zijn en u zult verlossing ervaren in Jezus Christ machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik heb geloof in het Bloed van Jezus en ook voor de redding die Jezus Christus voor mij heeft verbolgen. Ik verklaar mijn vrijheid van de heerschappij van satan en alle macht van de duisternis in Jezus ‘Naam. Amen.