Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:  het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 2 Korinthe 5:17 HSV

Het Bloed van Jezus Christus heeft ons een nieuw begin gegeven en niet alleen aan ons. Het is voor al diegenen die Jezus Christus als hun Heer en Redder willen aannemen. Ongeacht welke zonden we hebben begaan in het verleden. Daar heeft Jezus Christus Zijn Bloed voor vergoten. Ons verleden is voorbij op het moment dat we ons geloof in het Bloed van Jezus Christus plaatsen.

En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.” Hebreeën 9: 22 HSV

Het is een nieuwe dag. Er is al afgerekend met onze zonden uit het verleden, heden en de toekomst en ze zijn al uitgewist zolang we ze erkennen. De Heere heeft ons nu een nieuw begin gegeven.

Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet.” Jesaja 43:25 HSV

God Almachtig denkt niet aan onze overtredingen. Het is niet nodig om erin te blijven. Daarom zegt het Woord van de Heere:

Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak  iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis.” Jesaja 43:18-19 HSV

Het is een nieuwe dag. Ga voorwaarts.

De Bijbel zegt ook dat als ik Jezus als Heer met mijn mond belijdt en met mijn hart geloof dat God Hem vanuit de dood heeft doen opstaan, ik gered zal zijn. Het woord redden spreekt over een nieuw begin. Neem vandaag de gelegenheid en stap in uw nieuwe seizoen en nieuw begin in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor een nieuw begin in Jezus’Naam. Amen.