Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.” Psalmen 91:10 HSV

De Heere belooft dat geen plaag of calamiteit ons zal overkomen wanneer we in Zijn Woord blijven, hetgeen de geheime plaats is, wanneer we vertrouwen op en geloof hebben in de werking van het Bloed van Jezus. Ongeacht de uitbraak of plaag en ramp en dood, de Heer heeft ons belooft te behouden.

En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen. [I Cor. 5:7; Heb. 11:28.]” Exodus 12:13 AMPC

Heb vandaag geloof in het bloed van Jezus Christus wanneer u erop uit gaat. Wetende dat het de kracht van behoud over u en uw huishouden draagt.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik dank U voor de kracht van behoud van het Bloed van Jezus Christus. Amen.