Scroll Top

Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.” Hebreeën 9:12 HSV

Jesus Christus heeft ons volledig vrijgezet van alle vormen van gebondenheid. Onze vrijzetting is verzekerd in het Bloed van Jezus Christus.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, [Deut 13:25] opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. ” Galaten 3:13‭-‬14 HSV

Weet vandaag dat uw vrijzetting een zegen tot u heeft gebracht, zowel geestelijk, materiaal en qua gezondheid.

Aanvaard vandaag uw volledige vrijzetting en claim uw zegeningen in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor mijn vrijzetting en dat U mij zegent in Jezus’Naam. Amen.