Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.” 1 Johannes 3:8 HSV

Dat is wat Jezus precies heeft gedaan.

Hij is niet door bloed van bokken en kalveren,  maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.” Hebreeën 9:12 HSV

Deze vrijzetting is van de satanische heerschappij. Jezus heeft het werken van satan omwille van ons vernietigd, zodat we een leven ervaren vrij van zijn invloed.

Neem vandaag uw plaats in Christus wetende dat u voor eeuwig bent vrijgemaakt van de heerschappij van satan.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor mijn eeuwige vrijzetting van de heerschappij van satan in Christus. In Jezus’Naam. Amen.