“Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus”. Romeinen 5:17 HSV

Jezus Christus heeft de prijs voor ons betaald om te bidden als priester en te heersen als koning in dit leven.

Gods originele plan voor de mens was om te heersen en te onderwerpen over alles wat Hij aan Adam had toevertrouwd (Genesis 1:26-28). Maar door rebellie van de mens, kwam er zonde en de eerste Adam verloor zijn autoriteit en macht om te heersen en te onderwerpen. Dat originele plan is niet veranderd. Jezus is gekomen om herstel te brengen naar Gods originele plan toe zodat een ieder zou geloven in Hem.

Daarom is Christus tot zonde voor ons gemaakt zodat we zullen regeren door gerechtigheid.

“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem”. 2 Korinthiërs 5:21 HSV

We zijn de rechtvaardige van God in Christus. We regeren in gerechtigheid. We moeten de duivel ons daar nooit te buiten laten spreken vanwege  lichte last der verdrukking of tijdelijke zwakte in het vlees, op basis van wie we zijn in Christus, Onze positie nu van overwinning is onze gerechtigheid van God in Christus. Daarom vermaand de bijbel ons om de dingen te bedenken die van boven zijn daar waar wij gezeten zijn met Christus in de hemelse gewesten.

Het bloed van Jezus heeft de losprijs voor ons betaald en Zijn opstanding gaf ons onze nu nieuwe positie in Christus.

Vandaag als de rechtvaardige van God in Christus. Neem uw plaats in tegen de pijlen van satan en geef hem geen enkele ruimte in uw leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw woord. Dank U dat U mij rechtvaardig heeft gemaakt met uw gerechtigheid. Dus deze dag als rechtvaardige van God in Christus verklaar ik door de Goddelijke kracht van het bloed van Jezus Christus dat geen enkel wapen dat tegen mij gesmeed wordt iets zal uitrichten in Jezus naam . Amen