“Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf”. Johannes 6:53 HSV

Er is leven in het bloed van Jezus. Het is het bloed dat ons leven heeft gegeven. Zonde bracht dood maar jezus Zijn bloed gaf ons een nieuwe begin en een nieuw leven.

“Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere”.  Romeinen 6:23 HSV

En Jezus is gekomen dat door Hem we dit splinternieuwe leven ontvangen door de kracht van zijn bloed we bevrijd zouden zijn van de vloek die zonde heeft gebracht waardoor er ziekte armoede en dood voort kwam .

“Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,[Deut.21:23.] Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof”. Galaten 3:13-14 HSV

Vandaag spreek leven uit over elke dode situatie in uw leven dat van uw familie en over deze natie.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw woord. Ik spreek leven uit over elke dode situatie (ziekten, armoede en dood) in mijn leven en in mijn familie door de kracht van het bloed in Jezus naam. Amen