Scroll Top

 

“Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd”. Jesaja 26:3 HSV

We kunnen alleen Gods vrede ervaren als we ons richten op wat het bloed van Jezus voor ons heeft gedaan. Jezus heeft vrede verkregen voor allen die vertrouwen door Zijn blo

“En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend”. Kolossenzen 1:20

Daarom is waarom leven en wandelen in overwinning gelinkt is aan het ervaren van Gods vrede en dat heeft te maken met begrijpen wat het bloed van Jezus voor ons heeft gedaan.

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen”.Johannes 16:33 HSV

Hij maakte deze uitspraak zodat ons vertrouwen niet zou rusten op ons eigen kunnen, Maar in wat Hij heeft gedaan voor ons door Zijn bloed. Als wij ons daarop richten en dit onze dagelijkse overpeinzing maken zullen we een leven van overwinning leven en ook Zijn vrede ervaren.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw woord. Dank u dat u mij vrede geeft wat ervoor zorgt  dat ik constant wandel en een leven leef van overwinning in Jezus naam. Amen