“En tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed  van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel [Het sprak van wraak]”. [Gen.4:10.] Hebreeën 12:24 HSV

Het bloed van Abel spreekt van wraak maar het bloed van Jezus spreekt van vergeving en herstel

Er vindt geen herstel plaats zonder een gevecht. Daarom heeft Jezus ten behoeve van ons de vijand overwonnen door Zijn bloed zo dat wij vergeving en herstel kunnen ontvangen.

“Toen raadpleegde David de HEERE en zei: Zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En Hij zei tegen hem: Achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen, en u zult de gevangenen zeker bevrijden”.  1 Samuel 30:8 HSV

Mijn nadruk ligt op de Heer Zijn uitspraak naar David toe en dit is”……zonder falen zul je alles terug in bezit  nemen. Waarom omdat er een offer was gemaakt en er bloed vergoten was. De prijs was al reeds betaald en de overwinning was er al. David die tegen zijn vijanden inging was een uiterlijke manifestatie van geestelijke overwinning. Het woord terugnemen betekent ook herstel.

Vandaag de dag is ons ook dezelfde mandaat gegeven. Door de kracht van het bloed begin alles terug te claimen wat u bent verloren.

Laten we samen bidden: Hemelse Vader ik dank U voor Uw woord. Ik claim terug(…….spreek uit wat er van u ontnomen is of wat u heeft verloren) in Jezus naam. Amen