Daarom zal Ik Hem veel  toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en  voor de overtreders gebeden heeft.” Jesaja 53:12 HSV

Eén van de dingen die velen terughouden van het in overwinning wandelen is hun fouten uit het verleden. De duivel gebruikt hun verleden om hen eraan te blijven herinneren wat ze verkeerd hebben gedaan. Sommigen ware in hun vroegere leven betrokken bij satanism. Echter, dit is de reden waarom Jezus de prijs voor ons heeft betaald door Zijn Bloed te vloeien zodat we niet langer verantwoordelijk worden gehouden voor onze vroegere zonden. Hij heeft niet alleen de prijs betaald, Hij bad ook voor ons vrijzetting van elke vorm van beschuldiging vanuit ons oude leven. Zodat we in de zegeningen en overwinning kunnen wandelen. (Galaten 3:13-14)

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.  En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.[Ps. 22:18] Lukas 23:34 HSV

Daarom noemt de Bijbel ons nieuwe scheppingen in Christus.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:  het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 2 Korinthe 5:17 HSV

Met deze nieuwe schepping heeft God Almachtig ons het recht en mandaat gegeven om alles wat het tegenovergestelde is van onze vrijzetting in Christus te confronteren en verwijderen omdat Jezus de prijs heeft betaald.

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.” Lukas 10:19 HSV

Gebruik vandaag uw autoriteit in Christus tegen satanische suggesties in uw conditie, vorm en gedachten tegen uw leven in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik neem autoriteit over elke satanisch enchantment en opdracht tegen mijn leven. Ik bind en bestraf die enchantments. Ik stuur ze terug naar hun zender en ik zet de zegeningen van God vrij over mijn leven in actie en manifestaties in Jezus’Naam. Amen.