En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen. – See more at: https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/12/13/#12:13  [I Cor. 5:7; Heb. 11:28.]” Exodus 12:13 HSV

Het was het Bloed van het Lam dat de engel van door ervan weerhield om de eerstgeboren kinderen van Israel te vernietigen. Het Bloed hier spreekt over de bevrijding uit de macht van de vijand. Welnu, Jezus heeft Zijn bloed voor ons gevloeid opdat we uit de macht van de vijand, kwade handelingen en kwade gedachten bevrijd zullen zijn.

Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen.[Exod. 12:21-30.]” Hebreeën 11:28 HSV

Pas vandaag het Bloed van Jezus toe over uw leven en familiezaken en uw bediening en bind elke kwade samenzwering van satan tegen u.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Door de verlossingskracht van het Bloed bind ik elke opdracht van duivelse krachten die in elk gebied tegen mij werken en zet ik vrij dat Gods eeuwige doel voor mijn leven gemanifesteerd wordt in Jezus’Naam. Amen.