Scroll Top

Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen.” Hebreeën 2:17 HSV

Jezus Christus heeft de prijs voor onze zonde betaald zodat we verzoend zijn met God. Dit spreekt over vriendschap en herstel in Christus. Onze overwinning in Christus heeft ons gerechtvaardigd voor God of heeft ervoor gezorgd dat we een relatie met God hebben vanaf een hogere positie gezeten samen met Christus

Want Hem Die geen zonde gekend heeft,  heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” 2  Korinthe 5:21 HSV

Weet dat u de gerechtigheid van God in Christus bent. Met dit in gedachten, heeft God ons het recht gegeven om vrijmoedig tot Hem te komen in gemeenschap in Jezus’ Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij een uitnodiging hebt gegeven voor dagelijkse gemeenschap door de overwinning dit U mij heeft gegeven in Christus in Jezus’Naam.