En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” Openbaring 12:11 HSV

Onze overwinning in Christus heeft Zijn stem in het Bloed van Jezus. Het is vanwege het Bloed van Jezus Christus dat we nu wedergeboren zijn. De reden waarom we overwinnaars zijn is vanwege de verlossingsstem van het Bloed van Jezus Christus.

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,” Efeziers 1:7 HSV

Ons geloof voor overwinning moet rusten in de kennis van het stem van het Bloed van Jezus en niets anders. Het is niet ons bloed dat ons kwalificeert voor overwinning, maar het Bloed van Jezus.

Daarom zijn we overwinnaars.

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;  en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” 1 Johannes 5:4

Rust vandaag op uw geloof in de wetenschap over het Bloed van Jezus Christus. En prijs Hem voor de overwinning.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U Jezus Christus heeft gestuurd om ons uit de heerschappij van de duisternis te kopen. Dank U voor mijn vrijheid en totale vrijzetting en herstel in Jezus’Naam. Amen.