Scroll Top

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” 2:5-8 HSV

In overwinning wandelen en een leven leiden in gehoorzaamheid aan Gods instructies gaan samen. Jezus kon satan en trawanten enkel verslaan doordat Hij in volledige gehoorzaamheid aan Gods instructies leefde. Hij was onder bevel en omdat Hij instructies opvolgde, stond de Heilige Geest elk Woord dat Hij sprak bij met kracht.

Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. [Deut 18:18,19]” Johannes 12:49 HSV

Maak vandaag de keuze om God te gehoorzamen en Hij zal de kracht en stem achter uw handelingen zijn in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar dat ik een gehoorzaam kind ben en dat de Geest van gehoorzaamheid in mij mij helpt om een gehoorzaam leven te leiden in Jezus’Naam. Amen.