Ik vertrouw erop dat Hij Die in u  een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.” Filippenzen 1:6

Ons vertrouwen in onze overwinning moet rusten op Jezus Christus en niet op ons kunnen. Hij is het met ons begonnen en Hij zal ervoor zorgen dat we altijd de overwinning ervaren zolang we op Hem vertrouwen en volledig afhankelijk zijn van Hem.

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” 1 Johannes 5:14 HSV

Deze vrijmoedigheid is in Hem omdat Hij de eeuwige verlossing voor ons allen heeft verkregen en in deze verlossing zit onze overwinning in Christus.

Dank God vandaag voor de zekerheid die Hij ons gegeven heeft door Zijn Zoon Jezus Christus. Dank God voor Zijn beloften voor een geweldig en wonderbaarlijk eind. Dank God voor de overwinning.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Mijn vertrouwen voor overwinning is niet in mijn kunnen, maar is in Jezus Christus. Dank U Heer dat U ervoor zorgt dat ik altijd triomfeer in Jezus Christus. In Jezus’ Naam. Amen.