Scroll Top

Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken: De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan! De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd. HEERE, breng een omkeer in onze gevangenschap, zoals waterstromen in het zuiden. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait,  gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen.” Psalmen 126:1-6 HSV

Het is tijd dat u uw weg uit uw omstandigheden profeteert. Want Jezus Christus heeft ons de overwinning gegeven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar herstel van verloren rijkdommen en ik verklaar ook dat het mijn tijd van feestviering is en dat ik deel neem in de oogst in Jezus’Naam. Amen.