Scroll Top

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.” Hosea 4:6 HSV

De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.” 2 Koningen 6:15-17 HSV

De dienaar was bevreesd vanwege zijn gebrek aan geestelijk inzicht. Angst is de eerste teken van nederlaag. Zijn vrees was geboren uit onwetendheid en het gebrek aan kennis. Daarom is kennis van Gods Woord zo enorm belangrijk voor ons om te wandelen in overwinning. Toen Elisa voor hem bad,  gingen zijn ogen open en werd vrees vervangen door vertrouwen. Ons vertrouwen in Gods Woord zal ervoor zorgen dat we altijd de overwinning ervaren.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Laat de ogen van mijn verstand verlicht worden zodat ik weet hoe ik een leven in overwinning leef in Jezus’Naam. Amen.