Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de HEERE,” Exodus 14:10 HSV

De geest van vrees heeft ervan weerhouden te wandelen in overwinning. Vele kinderen van God zijn bang om datgene te doen waarvoor God hen geroepen heeft om te doen. We kunnen niet op hetzelfde moment zowel bevreesd als triomfantelijk zijn.  De reden waar Jezus is gekomen is om ons te bevrijden van de gebondenheid met angst.

de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees,” Lukas 1:73-74 HSV

De kinderen van Israël waren bevreesd, terwijl ze bevrijd waren uit de handen van Farao. Dit omdat ze de overwinning met hun fysieke ogen zagen en niet met hun geestelijke ogen. Dus wilden ze terugkeren naar de slavernij.

Het Woord van God is ons gegeven in de aanwezigheid van onze vijanden. Zodat het Woord datgene zal manifesteren waarover het spreekt. Gods Woord laat zien waar we heen gaan, terwijl vrees ons terugbrengt naar ons verleden.

Bind vandaag elke geest van intimidatie en vrees en kies ervoor voorwaarts te gaan.

Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wat roept u tot Mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken.” Exodus 14:13-15 HSV

GA VOORWAARTS!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de geest van vreesachtigheid en zet vrede en bezonnenheid vrij in Jezus’Naam. Amen.