zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren,
maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” Jesaja 55:11 HSV

Gods Woord is ons wapen van de overwinning op tegenstand, niet ons idee. Jezus Christus is het Woord. Hij kwam en volbracht het doel waarvoor Hij door God de Vader is gestuurd.

Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.” 1 Johannes 3:8

Nu Hij heeft ons hetzelfde Woord gegeven om tegen onze tegenstanders te gebruiken, niet onze ideeën. Want het is Gods Woord, Jezus Christus, die de eeuwige verlossing heeft verkregen voor ons en die ons de overwinning in Jezus’Naam heeft gegeven.

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper  dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.” Hebreeën 4:12 HSV

Gebruik het Woord vandaag en het zal die resultaten produceren waarvoor het gebruikt wordt. Spreek het Woord tegen uw situatie zonder enkele twijfel en u zult de manifestatie zien.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij Uw Woord heeft gegeven als wapen tegen mijn tegenstand in Jezus’Naam. Amen.